zarządzanie projektami

2019-11-26

Statystyki, które obrazują sukces firm wdrażających zarządzanie projektami w metodyce Agile, mówią same za siebie

Zarządzanie zespołem czy zarządzanie kompetencjami? Jest to jedna z umiejętności, które można zdobyć podczas szkolenia branżowego zarządzanie zespołem. Jednocześnie coraz więcej działań w przedsiębiorstwie ma charakter jednorazowy, ale obwarowany różnego rodzaju ograniczeniami. 8 Zarządzanie ryzykiem Kompleksowe podejście korporacyjne do zarządzania ryzykiem prezentuje również brytyjska metodyka Management of Risk. Statystyki, które obrazują sukces firm wdrażających zarządzanie projektami https://akatconsulting.pl/oferta/zarzadzanie_projektami/50 w metodyce Agile, mówią same za siebie. Zarządzanie projektami w metodyce Agile jest tak popularne, ponieważ bardzo przypomina prawdziwe życie. O zarządzaniu projektami zgodnie z metodyką Agile oraz o technice Scrum można napisać jeszcze wiele, ponieważ ten artykuł jest tylko wierzchołkiem góry wiedzy o metodykach zwinnych. Praca zgodnie z zasadami Agile faktycznie zwiększa wydajność i efektywność zespołu. Zarządzanie projektami poparte ćwiczeniami praktycznymi. Proponujemy program do zarządzania projektami i ich portfelami, który usprawnia funkcjonowanie organizacji oraz sprawia, że cele biznesowe są łatwiej osiągane, a praca staje się efektywniejsza. Autorka książki „Zarządzanie wieloma projektami” (PWE) oraz kilkudziesięciu publikacji i artykułów naukowych w tematyce zarządzania projektami i zarządzania innowacjami. W myśl koncepcji Agile, tradycyjne metodyki zarządzania projektami są uciążliwe, restrykcyjne i niedostosowane do dzisiejszych sposobów pracy. Elementy metodyki Agile w zarządzaniu projektami są wykorzystywane w niemal każdej firmie. Określenie Zarządzanie projektami w firmie pojawia się coraz częściej w mediach. Zarządzanie ryzykiem - systematyczne stosowanie pryncypiów, podejścia i procesów do identyfikacji i oceny ryzyka oraz do planowanie i wdrażanie działań adresujących ryzyko. Pozostaje jednak pytanie, po co przedsiębiorstwu zarządzanie projektem – czy jest to zbędny balast, czy też wręcz odwrotnie „silnik” napędzającym nawet małą lub średnią firmę. Wartości zarządzania projektami w metodyce Agile opierają się na estymacji czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych zadań. Podstawową wartością w zarządzania projektami w metodyce Agile jest koncepcja „inspekcji i adaptacji”, co oznacza, że wprowadzanie zmian jest mile widziane na każdym etapie zaawansowania projektu. Okazją do zdobywania wiedzy w ten sposób będą szkolenia biznesowe - zarządzanie zespołem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o narzędziach do zarządzania projektami – skontaktuj się z nami.